Szanowni Koledzy i Koleżanki.

Każdy z nas, przynajmniej raz w życiu miał do czynienia z ubezpieczeniami proponowanymi przez firmy na cywilnym - ogólnie dostępnym rynku ofert ubezpieczeniowych. Jak wskazuje doświadczenie, wiele z tych kontaktów, z różnych powodów, zakończyło się nie tak jakbyśmy tego oczekiwali. W większości kłopoty z ubezpieczeniami wiązały się z uzyskaniem należnego odszkodowania. Zapewne dlatego, że albo wcześniej nie przeczytaliśmy dokładnie umowy ubezpieczenia, albo ktoś w naszym imieniu zawarł umowę, na wcale nie najlepszych warunkach. Żeby zaradzić ewentualnym problemom w przyszłości, poprosiliśmy o pomoc wyspecjalizowaną kancelarię brokerską, która zawrze w imieniu żołnierzy umowy ubezpieczenia w kilku kategoriach. Broker - Outsourcer zawierając umowy ubezpieczenia, wcześniej selekcjonuje oferty z rynku i wybiera najkorzystniejszą dla ubezpieczonych żołnierzy. Trzeba pamiętać, że Kancelaria zawierając umowę przyjmuje za nią odpowiedzialność i w przypadku błędu odpowiada za jej wykonanie również finansowo.

Taka konstrukcja pozwala na ubezpieczenie niezależnie od tego, jaka decyzję w sprawie ubezpieczeń podejmuje Pan(i) w poszczególnej Jednostce Wojskowej - w których jesteśmy z reguły ubezpieczeni. A te nie zawsze są trafione, o czym zbyt często dowiadujemy się z prasy czy z informacji od samych rannych żołnierzy - po powrocie z misji zagranicznej. Koronnym przykładem jest ubezpieczenie na życie, które nie działa w warunkach wojennych, ale składkę za ubezpieczenie pobiera się w pełnej wysokości.

Ponieważ wybór spośród jednej oferty - nie jest żadnym wyborem (w jednostkach nie ma wyboru ofert ubezpieczenia ponieważ obowiązuje jedno ubezpieczenie) dajemy wam możliwość skorzystania z ubezpieczeń innych niż te proponowane wam w Jednostkach Wojskowych - do których wstępujemy intuicyjnie, bez dokładnego zapoznania się z warunkami ubezpieczenia.

Jako pierwsze uruchamiamy ubezpieczenie zdrowotne. To ubezpieczenie szczególnie przydatne rodzinom żołnierzy, którzy wyjeżdżają z kraju i zostawiają swoich bliskich bez bezpośredniego i osobistego wsparcia i opieki, w sytuacjach, kiedy wymagana jest interwencja medyczna. Kolejnymi są ubezpieczenia na życie obejmujące również odpowiedzialność za zdarzenia w czasie wykonywania misji zagranicznych oraz inne w zależności od zgłoszonych przez Państwa potrzeb.

Żeby połączyć się z portalem ubezpieczeniowym należy kliknąć na poniższy link w formie obrazka.

Z naszej strony chcąc aby ubezpieczenia proponowane za pośrednictwem naszej strony miały bardzo wysoką jakość - prosimy o informacje o jakości usług na email zarzad@stowarzyszenierannych.pl w przypadku skorzystania z oferty.

Cały ewentualny zysk uzyskany z w/w ubezpieczeń, przekazany dla Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w formie darowizny - będzie przeznaczony dla pomoc dla żołnierzy rannych w misjach zagranicznych. Ubezpieczając się w innych firmach zysk z ich zawarcia jest przeznaczany na inne cele - całkowicie nie związane z pomocą żołnierzom rannym, narażającym swoje zdrowie i życie.

Poniżej link do ankiety dotyczącej twojego ubezpieczenia

<< Lista aktualności