Zwycięscy licytacjiW dniu 17 marca 2011 roku w sali kina Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbył się koncert charytatywny organizowany przez Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Burmistrza Gminy Bemowo, Dowództwo Garnizonu Warszawa oraz Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych Poza Granicami Kraju na rzecz pozyskania środków finansowych w celu organizacji rehabilitacji żołnierzy rannych w misjach. Z uzbieranych środków finansowych zorganizowany będzie turnus rehabilitacyjny dla żołnierzy rannych i poszkodowanych. Środowisko stowarzyszenia chce szczególnie podziękować organizatorom tego przedsięwzięcia oraz zwycięzcom licytacji: panu Michałowi Świtalskiemu -  prezesowi Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz panu gen. dyw. Jerzemu Biziewskiemu (na zdjęciu). Więcej zdjęć można obejrzeć w galerii.

<< Lista aktualności