Ośrodek CTM

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. powołany został w 1982 roku do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, projektowych, konstrukcyjno-technologicznych i doświadczalnych, w celu przygotowania produkcji nowych wyrobów w dziedzinie wojskowej techniki morskiej, doskonalenia metod ich wytwarzania oraz prowadzenia współpracy z zagranicą w tym zakresie.

<< Lista aktualności