Danielowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i możliwości dalszej pracy dla dobra naszego Stowarzyszenia. Emilowi gratulujemy objęcia funkcji oraz co niemniej istotne - ukończenia szkoły podoficerskiej jako jednemu z pierwszych weteranów poszkodowanych.
Po zakończeniu części ogólno-informacyjnej odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia, na którym poddano głosowaniu proponowane przez zarząd zmiany w statucie.

 

ŚRODA - 15 sierpnia 2012 roku

Po tradycyjnej żołnierskiej pobudce i szybkim śniadaniu udaliśmy się do Warszawy na uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. za Ojczyznę w Katedrze Polowej WP. Razem z nami udział w niej wzięło wielu znakomitych gości z

Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim na czele.
Kolejnym punktem obchodów były uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza, po których udaliśmy się do 2psap w Kazuniu Nowym.
Odwiedzenie kolegów-saperów było dla nas szczególnie istotnym wydarzeniem. Chcieliśmy w ten sposób okazać naszą wdzięczność za ich ciężką służbę, którą wielu przypłaciło już życiem. Oddaliśmy im cześć uczestnicząc w Apelu Pamięci, po którym złożyliśmy wiązanki pod pomnikiem Poległych Saperów. Zwiedziliśmy Salę Tradycji, a następnie udaliśmy się na wspólny żołnierski obiad.


Dzień zakończyliśmy podróżą wojskowo-historyczną do Twierdzy Modlin.

Równolegle z pobytem w 2 Pułku Saperów w Kazuniu, kilkunastu spośród nas, na czele z prezesem Tomaszem Klocem, wzięło udział w spotkaniu okolicznościowym z Ministrem Obrony Narodowej Tomaszem Siemoniakiem. Podczas spotkania nasi koledzy: Artur Rakowski, Marek Rzodkiewicz, Łukasz Wojciechowski, Andrzej Poniatowski i Krzysztof Fornal odznaczeni zostali Wojskową Odznaką „Za Rany i Kontuzje”.

CZWARTEK - 16 sierpnia 2012 roku

Na ten dzień czekało wielu spośród grona kolegów będących w rezerwie, z powodu odniesionych ran. Znów mogliśmy przywdziać mundury, wziąć broń do ręki i powąchać zapach prochu.

Zawody strzeleckie rozpoczęliśmy uroczystym otwarciem przez dowódcę 1 Brygady Pancernej – gen. bryg. Andrzeja Przekwasa. W krótkim, lecz serdecznym wystąpieniu, powitał wszystkich życząc samych dziesiątek.

Nowością w tegorocznych zawodach był system punktowania dodatkowo premiujący lata poza służbą (brak kontaktu z bronią) i odniesione rany (procentowy uszczerbek na zdrowiu). Tak jak w poprzednich latach koledzy w służbie zajmowali podium, tak tym razem ranni rezerwiści zasiali totalny pogrom zajmując trzy pierwsze miejsca. Wniosek? Rezerwistów znów powołać, a punktację poprawić ;-)

Jednym z punktów dnia było spotkanie weteranów z Szefem BBN i Kierowniczą Kadrą MON i WP. Dało nam ono możliwość przedstawienia i przedyskutowania istotnych dla weteranów kwestii związanych z rehabilitacją żołnierzy rannych w misjach, możliwościami dalszej służby oraz interpretacją rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy o weteranach.

Zanim jednak do tego doszło, powitaliśmy gości z Wojskowych Zakładów Mechanicznych S.A. w Siemianowicach Śląskich. Prezes Zarządu Spółki - Pan Adam Janik – na ręce naszego prezesa Tomasza Kloca, przekazał symboliczny czek na niebagatelną kwotę 50 000 zł. z przeznaczeniem na działalność statutową Stowarzyszenia. Dla wszystkich obecnych ogromnym i miłym zaskoczeniem było to, że instytucja pracująca dla potrzeb wojska pamięta również o rannych żołnierzach, co potwierdziły gromkie brawa. Dziękujemy raz jeszcze!
W uznaniu szczególnych zasług i okazanego serca dla naszego środowiska, w poczet Członków Honorowych Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju przyjęliśmy Panią Urszulę Marszałkowicz-Flis – pielęgniarkę z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz Pana gen. dyw. Mirosława Rozmusa – Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.
Następnie przyszła pora na ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom.
Pamiątkowe puchary ufundowane przez Szefa BBN wręczył osobiście pan Minister Stanisław Koziej.
Pamiątkową replikę XVII-wiecznej broni dla najlepszego strzelca-rezerwisty ufundował i wręczył Dowódca Wojsk Lądowych – gen. broni Zbigniew Głowienka.

Nagrody rzeczowe wręczał prezes Stowarzyszenia – Tomasz Kloc.

W zawodach zwyciężyli:
- Janusz Raczy – I miejsce;
- Piotr Kurpas – II miejsce;
- Marek Rzodkiewicz – III miejsce.

Po uhonorowaniu zwycięzców i wykonaniu pamiątkowych zdjęć udaliśmy się na wspólny obiad, w trakcie którego swoją obecnością miło zaskoczył nas nasz dawny Dowódca Wojsk Lądowych - dziś pełniący funkcję Podsekretarza Stanu w MON do spraw Uzbrojenia i Modernizacji – gen. broni rez. Waldemar Skrzypczak. Przyjacielskim rozmowom w miłej atmosferze pewnie nie byłoby końca, gdyby nie obowiązki wzywające Szanownych Gości do powrotu.
Na zakończenie dnia pełnego wrażeń spotkaliśmy się przy pożegnalnym ognisku. Otrzymaliśmy pamiątkowe certyfikaty udziału w zawodach. Było pyszne jedzonko, koleżeński klimat, zacieśnianie więzi i świadomość, że niestety jutro znów się rozstaniemy.

PIĄTEK - 17 sierpnia 2012 roku

Po śniadaniu odebraliśmy pamiątkowe zdjęcia i pożegnaliśmy się serdecznie z nadzieją na ponowne spotkanie na przyszłorocznych zawodach, które prawdopodobnie odbędą się tym razem we Wrocławiu.

<<  Cała galeria zdjęć do pobrania >>

 

Zdjęcia: Emil Uran
Tekst: Janusz Raczy

<< Lista aktualności