Sezon spotkań 2012/2013 rozpoczęto tym razem w Borowej koło Oleśnicy. Oleśnica była przez wieki dużym garnizonem. To stąd wywodzi się wielu „misjonarzy Pokoju” . Jednym z pierwszych uczestników misji ONZ był p. płk Tadeusz NIZIOŁEK (UNEF II), po nim na misje wyjeżdżali inni żołnierze oleśnickiego garnizonu. Uczestniczyli w misjach UNEF II, UNDOF, UNTAG, UNTAC i UNPROFOR. W ubiegłym wieku na misje wyjeżdżali ojcowie, a dzisiaj ich dzieci. Taka jest ta ”misjonarska” Oleśnica !

Nic więc dziwnego, że nasz oleśnicki kolega kol. mjr w st. spocz. Janek MAJEWSKI został poproszony o zorganizowanie spotkań w Borowej.
26 września br. przeprowadzono dwie gawędy multimedialne pt. WOJSKO POLSKIE W SŁUŻBIE POKOJU 1953 – 2012.

Pierwsza gawęda odbyła się w Szkole Podstawowej im. Podróżników i Odkrywców. Zaproszeni zostaliśmy przez dyrektora szkoły p. mgr Bernardę SIECZKĘ.

Szkoła przygotowała się do spotkania z weteranami wspaniale. W auli szkolnej zgromadziło się około 170 (dane szkoły) odświętnie ubranych uczniów. Po wprowadzeniu sztandaru dzieci odśpiewały hymn szkoły. Słowo wstępne wygłosiła p. dyrektor. Gawęda przeprowadzona przez kol. mł. chor. w st. spocz. Andrzeja KORUSA, wzbogacona została o ekspozycję pamiątek z misji. Na pytania uczniów szkoły odpowiadał kol. Jan MAJEWSKI.

Drugie w tym dniu spotkanie odbyło się z młodzieżą Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego. W imieniu grona pedagogicznego i uczniów gimnazjum, weteranów misji powitał dyrektor p. mgr Dariusz GADOWICZ. Tutaj także powitali nas odświętnie ubrani gimnazjaliści, którzy po wprowadzeniu sztandaru gimnazjum, odśpiewali hymn szkoły. W sali widowiskowej gimnazjum, według informacji dyrekcji gimnazjum, zgromadziło się ok. 100 uczniów. Tym razem, zaprezentowana przez kol. Andrzeja KORUSA prezentacja, poszerzona została o krótka genezę ONZ oraz bardziej szczegółowe informacje związane z udziałem WP w misjach pokojowych. Tak jak i poprzednio, na liczne pytania odpowiadał kol. Jan MAJEWSKI, prezentując jednocześnie wystawione na ekspozycji pamiątki.

Bardzo duże wrażenie wśród uczestników spotkań wywołały slajdy przedstawiające między innymi wnętrze rozbitego po wybuchu miny Rosomaka.

Na ręce dyrektorów szkół przekazano książki traktujące o misji UNTAG i proszono o włączenie do szkolnych bibliotek.

Natomiast prowadzący spotkania, oprócz gromkich braw, otrzymali także wspaniałe storczyki w doniczce, odznakę szkolną, kubek i zestaw pocztówek krajoznawczych.

Mamy już zaproszenia na spotkania w innych szkołach powiatu.

Tekst: Andrzej Korus
Zdjęcia: Justyna HABA i Janusz SZCZERBA

<< Lista aktualności