Istnieje możliwość dojazdu do ośrodka RELAX w Międzywodziu (ul. Plażowa 1 tel. 91 3813879 lub 91 3813821) autobusem udostępnionym do naszej dyspozycji przez Dowództwo Wojsk Lądowych. Autobus wyruszy z Warszawy. Aby dokonać rezerwacji miejsca i uzyskać więcej szczegółowych informacji dotyczących miejsca i godzin odjazdu prosimy o kontakt w tej sprawie pod nr tel. 22 687-72-99 lub 502 540 493.

Prosimy aby przybyć na miejsce - w miarę możliwości - przed godziną 17.00. Po przybyciu do ośrodka udać się należy do recepcji, gdzie  zarejestrujemy swoje przybycie i odbierzemy klucze od przydzielonych wcześniej pokoi oraz odbierzemy informator.

<<  Informator dla uczestników w wersji .pdf  >>

Chętnym do skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych w ramach pobytu, przypominamy o zabraniu ze sobą ubioru sportowego. a dla korzystających z rehabilitacji w basenie - stroju kąpielowego i czepka.

Pamiętać przy tym należy, że pierwszeństwo przed rehabilitacją mają zajęcia terapeutyczne, w których uczestnictwo i punktualność są obowiązkowe. Szczegółowy harmonogram pobytu może ulec niewielkim zmianom.

<< informacje o terapeutach oraz harmonogram warsztatów >>

W przypadku nagłej sytuacji losowej uniemożliwiającej wzięcie udziału w warsztatach, prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas o tym fakcie - w przeciwnym razie będzie to skutkowało obciążeniem finansowym Stowarzyszenia.

Dzięki odpowiednio wcześniej otrzymanej informacji o rezygnacji, możemy zakwalifikować na warsztaty inne osoby.

W razie pytań i niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z Markiem Rzodkiewiczem  /791987662/.

<< Lista aktualności