Licznie zgromadziła się społeczność stolicy. Przybyły poczty sztandarowe i delegacje szkół oraz Związku Harcerstwa Polskiego. Po powitaniu gości przez dowódcę Garnizonu Warszawa gen. bryg. Wiesława Grudzińskiego, głos zabrał minister obrony narodowej. W swoim wystąpieniu przypomniał o wydarzeniach sprzed lat i roli odrodzonego Wojska Polskiego w odbudowie polskiej państwowości. Nawiązał do współczesnych dokonań żołnierzy WP, podkreślił ich udział w umacnianiu światowego bezpieczeństwa poprzez służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych w ramach misji na rzecz umacniania pokoju. Przedstawił także perspektywy rozwoju naszych sił zbrojnych w najbliższych latach. Po wystąpieniu, minister Tomasz Siemoniak wręczył wyróżniającym się w służbie żołnierzom reprezentującym jednostki wojskowe i ośrodki szkolenia „Szablę Honorową WP” i „Kordzik Sił Zbrojnych RP”. Następnie kpt. Sebastian Cichosz z Oddziału Spraw Reprezentacyjnych DGW odczytał Niepodległościowy Apel Pamięci. Po oddaniu przez pododdział reprezentacyjny WP, występujący w mundurach trzech rodzajów sił zbrojnych, salwy honorowej, odbyła się ceremonia składania wieńców pod pomnikiem marszałka J. Piłsudskiego przez delegacje - Ministerstwa Obrony Narodowej, Kancelarii Prezydenta RP, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Pani Prezydent m. st. Warszawy i Związku Harcerstwa Polskiego. Po ceremonii, trębacz odegrał utwór „Śpij, Kolego”, a harcerze ZHP przekazali ministrowi obrony narodowej lampkę z Ogniem Niepodległości. W końcowej części capstrzyku Orkiestra Reprezentacyjna WP odegrała „Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego”, po czym nastąpiła defilada pododdziałów reprezentacyjnych wszystkich rodzajów sił zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Policji, Służb - Więziennej i Celnej oraz Dowództwa Garnizonu Warszawa, a także formacji mundurowych Stowarzyszenia Strzeleckiego „Strzelec”, Stowarzyszenia Historycznego „Cytadela” (w mundurach strzelców podhalańskich), Związku Harcerstwa Polskiego i grup rekonstrukcji historycznej. Następnie, przed wejściem do siedziby DGW, od ul. gen. dyw. M. Tokarzewskiego – Karaszewicza, przed dawną Komendą stołecznego Garnizonu, grupy rekonstrukcji historycznej kultywujące tradycje jednostek wojskowych II Rzeczypospolitej, odtworzyły, w sposób imponujący, wydarzenia związane z akcją rozbrajania niemieckich żołnierzy w stolicy, która miała miejsce 10 listopada 1918 roku.

O godz. 19.00 na pl. marszałka J. Piłsudskiego, na specjalnie przygotowanej scenie, wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny WP z programem utworów patriotycznych. Odbył się także (na Pl. J. Piłsudskiego) wzbudzający ogromne zainteresowanie pokaz barwnie oświetlanych fontann w rytmie popularnych, światowych standardów muzyki rozrywkowej.

Zdjęcia: Konrad KACZMARZ
Źródło:
http://www.dgw.wp.mil.pl/pl/1_529.html

<< Lista aktualności