W najbliższych godzinach planowany jest transport rannych na wyższy poziom opieki medycznej do szpitala w Bagram.

Rodziny rannych zostały powiadomione o wydarzeniu.

Myślami i sercem jesteśmy z rannymi i ich bliskimi. Wiemy przez co teraz przechodzicie, trzymajcie się. Będzie dobrze, musi być dobrze.

Źródło: http://www.do.wp.mil.pl/aktualnosc.php?idaktualnosc=3214

<< Lista aktualności