Piękne kolędy w wykonaniu zespołu wokalnego Klubu, wprowadziły świąteczny nastrój. Spotkanie prowadził wiceprezes Zarządu Głównego SKMP ONZ i jednocześnie prezes wrocławskiego koła, płk w st. spocz. dr Jerzy Banach oraz wiceprezes wrocławskiego koła płk w st. spocz. Zbigniew Adamski. Zebrani weterani uczcili chwilą milczenia tych, którzy w minionym roku odeszli na wieczną służbę w misjach i z innych powodów. Także w czasie spotkania we wrocławskim kole zabrakło ś.p. płk w st. spocz. Stefana Jerzyka.

W pierwszej części spotkania, dokonano dekoracji wojskową odznaką „Za Rany i Kontuzje" nadaną przez ministra ON za rany odniesione w Iraku p. Suhelowi Samuelowi Moussie. Decyzję ministra odczytała p. Katarzyna Karpiuk (opiekun weteranów w WKU) a w imieniu ministra ON odznakę naszemu koledze wręczył komendant WKU ppłk Bolesław Zawadzki. Wręczono także podziękowania przyznane przez komendanta WKU. Otrzymali je p. płk w st. spocz. Jerzy Banach, mjr Leszek Stępień oraz jego małżonka p. Aneta Stępień (pełnomocnik ds. weteranów Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych).

Przedstawiciel Ministerstwa Obrony Słowacji płk Daniel Kostra oraz Prezes Uni Vojennych Veteranov płk Pavel Marki, odznaczyli medalami „Wojennych Weteranów" przedstawicieli SKMP ONZ, dziękując im za współpracę na misjach i budowanie wspólnych relacji we współpracy pomiędzy stowarzyszeniami weteranów Słowacji i Polski. Odznaczeni zostali : płk w st. spocz. Jerzy Banach, p. Krystyna Banach (UNIFIL), płk w st. spocz. Zbigniew Adamski, płk w st. spocz. Henryk Janus, st. chor w st. spocz. Zdzisław Raczycki i mł. chor. w st. spocz. Andrzej Korus.

Koniec roku jest zawsze dobrą okazją do podsumowania mijającego roku oraz planów na nadchodzący rok. Wiceprezes ZG SKMP ONZ płk w st. spocz. Jerzy Banach przypomniał o ważnym wydarzeniu jakim będą w maju 2013 roku Centralne Uroczystości Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dnia Uczestnika Misji Pokojowych ONZ. Dziękując za dotychczasową współpracę szczególnie serdecznie podziękowano weteranom poszkodowanym, nadając im najwyższe SKMP ONZ – medal „Za Zasługi". Medalem tym, wrocławscy weterani misji ONZ podziękowali między innymi : ppłk w st. spocz. Tomaszowi Zdziarskiemu, mjr Leszkowi Stępniowi, mjr. rez. Tadeuszowi Chruścickiemu, st. asp. w st. spocz. Krzysztofowi Rządkowskiemu, st. plut. w st. spocz. Januszowi Raczemu, plut. pchor. NSR Grzegorzowi Tymosztkowi oraz p. Evie Kostrowej z MON Słowacji.

Kulminacyjnym punktem spotkania było błogosławieństwo udzielone zebranym przez trzech kapelanów wojskowych : ks płk. Andrzeja Fobera (luteranin), ks ppłk Aleksandra Konachowicza (prawosławny) i ks mjr Marcina Kwiatkowskiego (katolik) oraz łamanie się opłatkiem i składanie życzeń.

Serdeczne i przyjacielskie rozmowy i wspomnienia przy kieliszku wódki (panie dostały wino) i wspaniałych zakąskach przygotowanych przez st. chor. sztb. w st. spocz. Edwarda Zajma i jego zespół, trwały do późnych godzi wieczornych.

Mamy nadzieję, ze wspólne spotkania weteranów i weteranów poszkodowanych, staną się nie tylko wrocławska tradycją.

Foto. Ryszard Godlewski i Andrzej Korus

<< Lista aktualności