Jak wielokrotnie podkreśla, to dzięki ich życzliwości jest koszykarzem NBA. Dziś Marcin Gortat poświęca swój wolny czas, a także wakacje, na spotkania z najmłodszymi, aby samemu pomóc i wskazać właściwy kierunek rozwoju. Oczywiście wzorem są Campy organizowane przez największe gwiazdy NBA – najlepszej koszykarskiej ligi świata!

Natomiast 14 stycznia odbyły się równie ważne spotkania m. in. z Mężami Zaufania Korpusu Podoficerów Sił Powietrznych st. chor. Januszem Nogajem oraz Wojsk Lądowych st. chor. Piotrem Maciejewskim oraz przewodniczącym Kolegium Podoficerów Zawodowych MON st. chor. sztab. Grzegorzem Marczewskim, a także z przewodniczącym Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych płk. Marianem Babuśką w sprawie nawiązania bliższej współpracy pomiędzy stowarzyszeniem. Głównymi tematami jakie poruszono było przede wszystkim rozwinięcie koncepcji w sprawie kreowania pozytywnego wizerunku polskich weteranów oraz ideę przekazywania 1 % podatku na rzecz stowarzyszenia.

Ponadto o godz. 11.00 w Departamencie Spraw Socjalnych MON  wraz z innymi organizacjami skupiającymi weteranów dyskutowano o ewentualnych dalszych pracach nad propozycją zmian w ustawie o weteranach działań poza granicami państwa oraz rozporządzeniach wykonawczych do w/w ustawy.

 

Edyta Szura

<< Lista aktualności