1. Projektu Racjonalizacji uposażeń służb mundurowych. Projekt ten przewiduje zmniejszenie do 80% uposażenia za czas pozostawania na zwolnieniu lekarskim.

2. Propozycje nowych rozwiązań w zakresie przyznawania dodatków za długoletnią służbę wojskową.

Przewodniczący Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych chor. szt. Grzegorz MARCZEWSKI w swoim wystąpieniu przedstawił informacje dotyczące spotkania Organów przedstawicielskich z Ministrem Obrony Narodowej, które odbyło się w dniu 08.04.2013 roku.

Kolejnym tematem Szkolenia było przedstawienie przez Komendanta Szkoły Podoficerskiej w Dęblinie zasad i wymogów naboru do Szkół Podoficerskich szeregowych zawodowych SP. W swojej wypowiedzi Komendant przedstawił szczegółowe dane dotyczące kursów szeregowych zawodowych na pierwszy stopień podoficerski w SPSP oraz zwrócił uwagę na wysokie zdyscyplinowanie jak i wyszkolenie uczestników kursów podoficerskich.

Kolejnym zaproszonym gościem był Prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju Pan Tomasz KLOC, który

w szczegółowy sposób omówił zasady funkcjonowania Stowarzyszenia. Przedstawił również kierunki działania oraz potrzebę wsparcia realizowanych celów poprzez żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych niezależnie od wielkości zaangażowania w zadania realizowane poza granicami kraju.

Pomocnik Dowódcy Sił Powietrznych ds. Podoficerów – st. chor. szt. Krzysztof GADOWSKI omówił rolę i zadania pomocników Dowódców ds. podoficerów w jednostkach wojskowych Sił Powietrznych.

Na zakończenie szkolenia Pan płk Janusz CHWIEJCZAK omówił zakres współpracy organów przedstawicielskich w jednostkach wojskowych Sił Powietrznych pomiędzy Mężami Zaufania wszystkich korpusów osobowych a także zaapelował do oficerów i podoficerów o wsparcie dla młodszych kolegów z korpusu szeregowych zawodowych.

<< Lista aktualności