Nasi żołnierze przekazali życzenia realizacji postawionych celów i wysokiej formy.

 

Po zakończeniu spotkania piłkarze poprosili naszych żołnierzy o pamiątkową fotografię.

 

Za przygotowanie spotkania pragnę szczególnie podziękować pani Izabeli Wilczewskiej.

 

Tekst i zdjęcia: Andrzej Pindor


<< Lista aktualności