Podczas rozmów przedstawialiśmy nasze dotychczasowe dokonania i projekty oraz propozycje tego, co chcielibyśmy zrobić w roku 2014 prosząc o dalsze wsparcie, bez którego nie bylibyśmy w stanie dokonać tyle, ile zrobiliśmy w dotychczasowym okresie naszej działalności.Trzeci dzień targów był dla nas wyjątkowy. Wręczyliśmy malewraz z Podsekretarzem Stanu ds. Uzbrojenia i Modernizacji w MON gen.broni Waldemarem Skrzypczakiem i Zastępcą Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych gen. dyw. Jerzym Michałowskim nagrodę-statuetkę "DUMNY WETERAN"- dla firmy, która w ostatnim okresie czasu poprzez swoje działania najbardziej pomogła i przysłużyła się rannym weteranom. W tym roku po ostrej rywalizacji z Polskim Holdingiem Obronnym nagroda trafiła do Wojskowych Zakładów Mechanicznych w Siemianowicach Śląskich. W imieniu WZM - odebrał ją Prezes - Adam Janik. "Tego typu wyróżnienia są bardzo ważne" powiedział Waldemar Skrzypczak. Wiceminister dodał, że "Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach jest kreatorem pamięci o tych żołnierzach, którzy polegli lub odnieśli rany, a inicjatywa ich jest jak najbardziej uzasadniona i wszyscy powinniśmy ją wspierać". Statuetka przyznawana będzie każdego roku firmie lub instytucji, wykazującym szczególne zaangażowanie w pomoc rannym weteranom. Miejscem jej przyznawania będzie Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu Stowarzyszenie realizuje każdego roku wiele programów pomocowych. Są to turnusy rehabilitacyjne czy warsztaty terapeutyczne a także działania służące przekwalifikowaniu zawodowemu żołnierzy, którzy jako ranni muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości. W sytuacjach najtrudniejszych Stowarzyszenie również udziela wsparcia w postaci zapomóg dla rodzin poszkodowanych. "Nie zapominamy także o dzieciach rannych czy poległych żołnierzy, organizując im wakacyjne obozy czy też symboliczne paczki świąteczne"- powiedział prezes naszego Stowarzyszenia Tomasz Kloc.

"Pomysł stworzenia takiej nagrody zrodził się w naszych głowach już jakiś czas temu. Chcieliśmy wyrazić swoją wdzięczność dla firm i instytucji, które wspierają Nas nie tylko materialnie, ale uczestniczą wspólnie z nami w wielu projektach, które każdego roku organizujemy. Statuetka ta, jest okazaniem przez nasze Stowarzyszenie wdzięczności dla tych wszystkich, którzy nam pomagają"

Nie zapomnieliśmy także o jednostkach - ludziach, którzy w sposób ponadprzeciętny nas wspierają. Po wręczeniu naszej nagrody wyróżniliśmy także Członkostwem Honorowym Stowarzyszenia Rannych - naszego wieloletniego "przyjaciela", pomagającego nam podczas targów w Kielcach - Pana Rajmunda Kotlewskiego.

 

W ostatnim dniu targów udaliśmy się z podziękowaniami do firmy Helikon, która wsparła nas podczas naszej wyprawy w Bieszczady.

 

Dziękujemy wszystkim.


<< Lista aktualności