Przybyła także reprezentacja Stowarzyszenia Żołnierzy Wojsk Specjalnych Grupa „RAPTOR" z Gadżetem i Jaco na cele. Po posileniu się obiadokolacją i krótkim odpoczynku, uczestnicy ćwiczeń zamienili jadalnie na sale widowiskową, w której odbyło się spotkanie z weteranami. Jako pierwsi wystąpili członkowie Grupy „RAPTOR" przekazując swoje doświadczenia z misji w b. Jugosławii, Iraku i Afganistanie. Ubrani w pustynne mundury Jaco i Gadżet, prezentowali unikalne fotografie (slajdy) wykonane w czasie działań zagranicznych. Prezentowane slajdy wzbogacone szczegółowymi informacjami weteranów wzbudziły duże zainteresowanie uczestników ćwiczeń. Raptorowcy przywieźli do Opola uzbrojenie i wyposażenie stosowane w działaniach poza granicami kraju. Dodatkowe plansze pozwalały na utrwalenie wiedzy dotyczącej działań JWK w misjach zagranicznych.

Kolejnym punktem wieczornego spotkania była prelekcja multimedialna p.t. „Służba medyczna w działaniach poza granicami państwa", przygotowana i przeprowadzona przez mł. chor. w st. spocz. Andrzeja Korusa. W czasie prelekcji zaprezentowano fotografie przedstawiające „medyków" w misjach zagranicznych, począwszy od UNEF II do PKW ISAF. Niezwykle wzruszającym momentem było powitanie w czasie prelekcji dwóch zawodowych ratowników medycznych pola walki: ratownika medycznego Bundeswehry oraz p. Michała Matraja, obecnie pracownika Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Swoje wspomnienia dotyczące służby zdrowia PKW przedstawił st. plut. Janusz Raczy, opowiadając o długiej drodze z Iraku (gdzie został ciężko ranny) poprzez Langsthul, szpitale w Warszawie i we Wrocławiu. W czasie prezentacji multimedialnej uczestnicy ćwiczeń zostali także zapoznani z organizacjami pozarządowymi, działającymi w środowisku weteranów: SKMP ONZ, Stowarzyszeniu Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami kraju oraz Stowarzyszeniu Rodzin poległych Żołnierzy „Pamięć i Przyszłość". Uwagę zwróciły slajdy przedstawiające uroczystości Dnia Weterana Wrocław 2013, oraz nadawany uczestnikom misji Medal Pokojowej Nagrody Nobla i Medal Pokoju. Swoje wspomnienia ze służby w misjach zagranicznych oraz placówkach dyplomatycznych przedstawił także płk w st. spocz. Ryszard Woźniak. Do późnych godzin wieczornych trwały rozmowy z weteranami oraz oglądanie spaniałych pamiątek z misji, przywiezionych przez weteranów.

Niedługo po capstrzyku przyszło wypoczywać ćwiczącym. Nocne strzelanie i kontynuacja ćwiczeń praktycznych pozostawiły niewiele czasu na sen. Niedziela 2 lutego br. rozpoczęta wzmocnionym śniadaniem, była kolejnym dniem szkolenia i ćwiczeń.

Weterani z uznaniem obserwowali zainteresowanie sprawami obronności oraz patriotyczną postawę członków Opolskich Formacji ASG. Mamy nadzieję, że także i Wojsko Polskie jest zainteresowane rekrutacją przyszłych żołnierzy zawodowych z tego środowiska.

 

<< Lista aktualności