Zasady uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w WOSZK Mrągowo

ADRES

Półwysep Czterech Wiatrów 1
11-701 Mrągowo

http://www.woszkmragowo.wp.mil.pl/pl/1.html

1. Weteran poszkodowany uczestniczy bezpłatnie w turnusie do którego został zakwalifikowany.
2. Za członków najbliższej rodziny (żona, dzieci) należy dokonać wpłaty na konto stowarzyszenia nr 68 1020 3570 0000 2902 0049 2306 tytuł wpłaty: „Rehabilitacja Mrągowo 2014 - Nazwisko, imiona członków rodziny" kwota wpłaty od członka rodziny 200zł (np. jeżeli weteran jedzie z żoną i 2 dzieci wpłata wynosi 600zł)
3. w przypadku dzieci, które korzystają w roku 2014 z vouchera na kolonie odpłatność na konto stowarzyszenia wynosi 1200zł za dziecko ( np. jeżeli weteran jedzie z żoną i 2 dzieci w tym 1 korzystało z vouchera wplata wynosi 1600zł )
4. w przypadku dodatkowego pełnoletniego członka rodziny (np. dziecko powyżej 18 roku życia) odpłatność za tego członka wynosi 1200 zł. płatne na konto stowarzyszenia.
5. Wpłaty należy dokonać do 5 dni przed rozpoczęciem turnusu, w przypadku niedokonania wpłaty lub nieuzasadnionej rezygnacji weteran i członkowie rodziny nie będą kwalifikowani do realizowanych w przyszłości przez stowarzyszenie przedsięwzięć.
6. Rehabilitacja przewidziana jest dla weteranów poszkodowanych
7. Aby korzystać z rehabilitacji weteran powinien mieć ze sobą skierowanie od lekarza na zabiegi rehabilitacyjne konkretne, które mogą mu być wykonane ( wykonywane będą max 3- 4 np. laser kręgosłupa odcinek c, ultradźwięki na staw, itp. ) Możliwe jest przedstawienie zaświadczenia lub wypisu o wykonywanych zabiegach podczas ostatniej rehabilitacji. (koniecznie na muszą byś wyszczególnione rodzaje zabiegów, z których korzystał weteran poszkodowany)
8. turnusy rozpoczynają się i kończą
I- od 07.07.2014 - obiad 14.00-15.00 do 20.07.2014 śniadanie
II- od 28. 07.2014 – obiad 14.00-15.00 do 10.08.2014 śniadanie
III- od 18.08.2014 - obiad 14.00-15.00 do 31.08.2014 śniadanie
8. Teren WOSzK jest jednostką wojskową i obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu i narkotyków.

9. Zarząd stowarzyszenia wystąpił do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z wnioskiem o skierowanie służbowe osób pozostających w służbie lub będących pracownikami cywilnymi podległych DGRSZ jednostek na turnusy. Decyzja na dzień 25.06.2014 nie jest nam znana, jesteśmy jednak dobrej myśli
i należy w swoich jednostkach sprawdzać czy jest pismo w sprawie skierowania na turnus.

 

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Tomazem Klocem.

<< Lista aktualności