Było ono kontynuacją nawiązanej w bieżącym roku współpracy. Podczas tego spotkania, w którym uczestniczyli poza rannymi weteranami przedstawiciele firm amerykańskich, Sekretarz Stanu MON Pan Czesław Mroczek, Szef Sztabu Generalnego Generał Mieczysław Gocuł oraz inni przedstawiciele Wojska Polskiego, Pan Ambasador wręczył obecnym na spotkaniu weteranom poszkodowanym oraz obecnym na targach wdowom po naszych kolegach poległych w misjach pamiątkowe medale. W swoim wystąpieniu docenił wartość bojową i wyszkolenie polskich żołnierzy wykonujących zadania w misjach ramię w ramię z żołnierzami amerykańskimi, zadeklarował również dalszą współpracę ze stowarzyszeniem, które wyróżnia się wielką aktywnością, oraz wparcie naszego środowiska. W trakcie uroczystości głos zabrał również prezes Stowarzyszenia Tomasz Kloc, który podziękował za dotychczasową współpracę i aktywność Ambasady Stanów Zjednoczonych w kontekście relacji z naszym środowiskiem oraz zwrócił uwagę, że szacunek i wsparcie dla weteranów rannych bardzo pozytywnie wpływa na żołnierzy, którzy powinni być gotowi do poświecenia życia i zdrowia w obronie Ojczyzny czy zwalczania światowego terroryzmu.
Stałym elementem naszej obecności na MSPO staje się wręczenie statuetki „DUMNY WETERAN", która raz w roku nagradza firmę lub instytucję szczególnie wspierającą nasze Stowarzyszenie. W tym roku kapituła przyznała statuetkę Polskiemu Holdingowi Obronnemu, w imieniu którego odebrał ją Pan Prezes Marcin Idzik. Wręczenia ,,Dumnego Weterana" dokonała Pani Beata Oczkowicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, a towarzyszyli jej prezes Stowarzyszenia Tomasz Kloc oraz gen. bryg. Andrzej Reudowicz.

Osoby, które zabrały głos, podkreślały istotę wsparcia rannych żołnierzy, a Prezes Idzik zaapelował, by Firmy produkujące broń i wyposażenie dla armii, włączyły się w pomoc dla naszego środowiska. Na uroczystości obecni byli szefowie i przedstawiciele firm, którym nieobcy jest los rannych żołnierzy oraz duża grupa zwiedzających targi. Poza statuetką za szczególnie zaangażowanie w pomoc rannym weteranom podziękowania otrzymał dyrektor działu promocji PHO Pan Marcin Górka oraz za wsparcie idei wystawy „WeteraNni" Prezes firmy Egeria Pan Andrzej Woźniak. Szczególne podziękowania dla Pani Minister Beaty Oczkowicz, która w ostatniej chwili zmieniła swoje plany i przybyła na naszą uroczystość.

 

Dziękujemy.

<< Lista aktualności