Nagrody Benemerenti dla weteranów

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju zostało laureatem nagrody Benemerenti przyznawanej przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Podczas koncertu Biskup Polowy wręczył również medal "Milito pro Christo" Prezesowi Stowarzyszenia Tomaszowi, jako przedstawicielowi naszego środowiska - zasłużonemu dla funkcjonowania organizacji oraz duszpasterstwa wojskowego.

Kapituła nagrody Benemerenti uhonorowała Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju "za wszechstronne wsparcie okazywane żołnierzom pełniącym służbę poza granicami państwa, przywracanie wiary w sens życia, uwrażliwianie społeczeństwa na problemy weteranów oraz umacnianie szacunku dla Wojska Polskiego", a także Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ za "wszechstronne wsparcie okazywane żołnierzom, policjantom i cywilnym ekspertom, którzy pod błękitną flagą ONZ służyli sprawie pokoju i braterstwa wśród narodów świata".

Tomasz Kloc, prezes Stowarzyszenia podziękował swoim współpracownikom, którzy na co dzień pomagają rannym żołnierzom. - Jako uczestnicy misji pokazaliśmy, że potrafimy walczyć na antypodach świata. Dziś pokazujemy, że potrafimy być wierni ideałom pomocy braterskiej naszym kolegom. Szanujemy się i wspieramy, stawiamy sobie wysoko poprzeczkę w codziennym działaniu, by naszym rannym kolegom żyło się lepiej - podkreślił. Powiedział, że poziom pomocy rannym w misjach jest coraz wyższy. Podziękował biskupowi polowemu i ministerstwu obrony narodowej za opiekę nad rannymi żołnierzami.

Wicepremier i minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak zabierając glos podziękował biskupowi polowemu za "tradycyjnie trafny wybór laureatów". - Każda z decyzji o przyznaniu wyróżnienia jest trafna. Większość laureatów znam i mam przyjemność oraz zaszczyt z nimi współpracować - podkreślił. Przypomniał, że przed miesiącem otwarte zostało Centrum Weterana Misji poza Granicami Kraju. - Mam nadzieję, że to miejsce, stale będzie służyć weteranom, a znajdujący się obok pomnik poświęcony poległym będzie przypominać o tych, którzy ponieśli podczas misji cenę najwyższą.

Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, wręczając nagrody podkreślił, że Benemerenti 2015 to wielkie podziękowanie i "pocałunek złożony na dłonie tych ludzi, którzy wypełniają Chrystusowe prawo miłości w trosce o to, by Polacy byli jedno i aby się szanowali". Podziękował także przedstawicielom organizacji weteranów wojskowych. - Całuję z wdzięcznością ręce tych dwóch żołnierzy, którzy tu stali, którzy powiedzieli nie możemy zostawić samymi naszych towarzyszy broni. Trzeba razem z nimi nosić ciężar zranień, samotności i kalectwa - powiedział. Biskup Guzdek podziękował wicepremierowi i ministrowi obrony narodowej Tomaszowi Siemoniakowi za otwarcie Centrum Weterana w Warszawie. Dodał, że jest to dowód na to, że wojsko nie zapomina o swoich żołnierzach, którzy służyli sprawie pokoju, sprawiedliwości i poszanowania praw człowieka. - W ten sposób składamy hołd naszym siostrom i braciom, którzy wypełniają Chrystusowe prawo miłości. Bądźmy budowniczymi mostów, bądźmy tymi, którzy idą z wyciągniętą dłonią w stronę drugiego człowieka - powiedział.

Zachęcamy do lektury całego artykułu.

Artykuł oraz zdjęcia: http://www.ordynariat.wp.mil.pl/pl/628_18982.html

<< Lista aktualności