Dzięki wsparciu przedsięwzięcia przez LOCKHEED MARTIN GLOBAL, INC.SA, amerykański koncern zbrojeniowy, w okresie od 10 do 23 sierpnia w Ośrodku Rehabilitacyjnym MEDCITHI w Zebrzydowicach odbywa się turnus readaptacyjno-kondycyjny dla rannych weteranów w ramach programu pilotażowego do proponowanych zmian w Ustawie o Weteranach Działań poza Granicami Kraju.

Pobyt rannych weteranów w ośrodku koncentruje się na rehabilitacji fizjoterapeutycznej wspartej aktywnością ruchową. Personel ośrodka stworzył iście domową atmosferę, serwując smaczne posiłki oraz okazując życzliwość i zrozumienie weteranom. Natomiast profesjonalni rehabilitanci poprzez codzienne zabiegi dbają o przywrócenie naszej sprawności fizycznej. Położony z dala od zgiełku miejskiego w pięknej scenerii przyrody ośrodek oferuje ciszę, spokój, relaks i bardzo dobre warunki pobytu. Rehabilitacja połączona ze wspólnym pobytem z najbliższymi przynosi pożądane efekty nie tylko w przywracaniu sprawności ruchowej, ale również zbliża rodziny doświadczone długotrwałą rozłąką.

Tekst i Zdjęcia: Marek Rzodkiewicz, Witold Kortyka

<< Lista aktualności