W dniach 31.08-04.09 po raz pierwszy w Polsce zorganizowano Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Weteranów. Jedynej międzynarodowej organizacji zrzeszającej kombatantów z większości krajów świata. Należą do niej ci, którzy walczyli podczas II wojny światowej oraz weterani późniejszych konfliktów, między innymi biorący udział w misjach stabilizacyjnych, pokojowych i prowadzonych współcześnie wojnach – mówi Jan Stanisław Ciechanowski, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, który jest współorganizatorem kongresu.

Misją Federacji jest łączenie ludzi z różnych części świata. Nawet jeśli jej członkowie podczas wojny występowali przeciwko sobie, to dziś w ramach tej organizacji mogą razem współpracować. Po co? Bo ich cenne doświadczenia służą udzielaniu pomocy wszystkim kombatantom i weteranom, osobom poszkodowanym i ich rodzinom – mówi Witold Kortyka ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Jego organizacja rozważa przystąpienie do Światowej Federacji Weteranów. – Gdyby do tego doszło, to nasza siła przebicia byłaby większa. Moglibyśmy prowadzić działania pomocowe i rehabilitacyjne na poziomie międzynarodowym. Stowarzyszenie musi jednak pozyskać sponsora, który opłacałby roczną składkę członkowską w wysokości 1000 euro – dodaje.

Podczas obrad jednogłośnie zdecydowano, że gen. Stanisław Woźniak zostanie wiceprezydentem Światowej Federacji Weteranów i przewodniczącym Stałego Komitetu do Spraw Europy Światowej. – Nasza Federacja jest nazywana „małym ONZ”. Mamy duży wpływ na system opieki nad weteranami na całym świecie. Rekomendujemy rządom rozwiązania w tej sprawie – mówi gen. Woźniak.

Tekst: http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/17006?t=Weterani-z-calego-swiata-spotkali-sie-w-Sopocie 

Zdjęcia: https://www.facebook.com/CentrumWeterana?fref=photo

<< Lista aktualności