Dotyczyły one m. in. usprawnienia funkcjonowania Centrów Pomocy Rodzinie, systemowego polepszenia opieki nad rodzinami podczas pobytu mężów/żon na misji, utworzenia stanowisk pełnomocników ds. poszkodowanych w jednostkach wojskowych, wykorzystania doświadczenia weteranów podczas przygotowań kolejnych zmian wyjeżdżających na misje czy problemu egzaminów z wychowania fizycznego oraz możliwości awansowych weteranów.

W trakcie spotkania omawiano kwestię leczenia i rehabilitacji rannych żołnierzy w Wojskowym Szpitalu Rehabilitacyjno - Leczniczym i w Domu Weterana w Lądku Zdroju. Niejasności dotyczące maksymalnego czasu rehabilitacji rozwiał dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych płk Sławomir Filipczak, który zapowiedział rychłe wejście w życie przepisów umożliwiających rehabilitację ciągłą. Przedstawiciele stowarzyszenia podkreślili olbrzymią pozytywną zmianę, jaka zaszła w obszarze systemu rehabilitacji rannych żołnierzy od momentu rozpoczęcia misji w Iraku do dziś.

Innym dyskutowanym tematem była kwestia zbiórki 1% na rzecz Stowarzyszenia oraz rozpropagowania tej informacji poprzez media i strony internetowe resortu.

Prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w misjach poza granicami kraju Daniel Kubas przekazał ministrowi ON informację ze spotkania, jakie odbyło się w Szczecinie z przedstawicielami biura Bundeswehry ds. weteranów i rozwiązań, jakie funkcjonują w armii niemieckiej w zakresie opieki nad rannymi i poszkodowanymi. Daniel Kubas Dodał, że Stowarzyszenie chciałoby tę współpracę rozwinąć.

Na koniec spotkania minister Tomasz Siemoniak złożył weteranom życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne.

 

min 1

 

min 2

 

źródło: http://www.mon.gov.pl

chor. Artur Zakrzewski/DPI MON

<< Lista aktualności