W dniach 25 czerwca - 2 lipca 2016 roku, na bazie Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego AZS Wilkasy, odbędzie się letnia edycja warsztatów psychologiczno-terapeutycznych pod nazwą „RAZEM ŁATWIEJ”.

Idea warsztatów skierowana jest do weteranów z podejrzeniem PTSD, ich żon oraz rodziców żołnierzy poległych w misjach wojskowych poza granicami kraju:

W ramach warsztatów przewidziano podział uczestników na cztery grupy terapeutyczne:

  • G-1, G-2 – weterani z żonami/partnerkami;
  • G-3 – żony weteranów (indywidualnie);
  • G-4 – rodzice poległych.

Informacja dla żołnierzy w służbie i pracowników cywilnych WP:

W związku z możliwością wystąpienia o skierowanie służbowe prosimy, aby zgłoszenia zawierały następujące informacje:

  • Stopień;
  • Imię i nazwisko;
  • Obecne miejsce pełnienia służby;
  • Nr fax do J.W.;
  • Nr telefonu prywatnego;
  • Imię i nazwisko żony/partnerki.

Zgłoszenia (z żądaniem potwierdzenia przeczytania wiadomości) prosimy nadsyłać na adres: marekrzodkiewicz@wp.pl lub zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 791 987 662.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc o zakwalifikowaniu na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń. Ostateczną decyzję podejmie Zarząd Stowarzyszenia, a informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana telefonicznie.

Warsztaty organizowane są przez nasze Stowarzyszenie dzięki dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej oraz ze środków Stowarzyszenia pozyskanych w ramach 1% podatku.

<< Lista aktualności