Uroczystość wręczenia wyróżnień Benemerenti stała się jednocześnie inauguracją obchodów 25-lecia przywrócenia Ordynariatu Polowego w Polsce, przywróconego przez św. Jana Pawła II 21 stycznia 1991 roku.

Gala, podczas której ogłoszono laureatów, odbyła się po południu w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej na warszawskim Bemowie. Połączona była z koncertem kolęd w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP oraz Antoniny Krzysztoń.
Tegorocznymi laureatami nagród Benemerenti, przyznawanych przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego zostali: Nuncjatura Apostolska w Polsce, Dęblińska Szkoła Orląt oraz Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Jednym z wyróżnionych została Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, która obchodzi w tym roku 90-lecie istnienia. Dęblińska Szkoła Orląt została nagrodzona za budowanie patriotycznych postaw kolejnych pokoleń polskich lotników oraz wierność najwyższym wartościom: „Bóg, Honor, Ojczyzna”, które są wypisane na wojskowych sztandarach. W jej imieniu nagrodę odebrał gen. bryg. Jan Rajchel, komendant Szkoły Orląt. Biskupowi Polowemu podczas wręczenia nagrody towarzyszył Prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju Tomasz Kloc

Biskup polowy z okazji 25-lecia odnowienia Ordynariatu Polowego odznaczył medalem „Milito pro Christo” pięć zasłużonych dla duszpasterstwa wojskowego osób:

  • Jarosława Kurowskiego - żołnierza pełniącego służbę w kontyngencie sił pokojowych w Bośni, który choć był wyróżniony nagrodą Benemerenti w 1997 nie mógł odebrać jej osobiście, ze względu na odniesione rany i zły stan zdrowia;
  • gen. dyw. Jerzy Michałowskiego, zastępcę dowódcy generalnego, który pomagał w organizowaniu licznych przedsięwzięć ordynariatu;
  • Krzysztofa Dedka, prezesa Maskopolu współorganizującego pielgrzymki wojska na Jasną Górę;
  • Waldemara Jarząbka, wieloletniego fotografa ordynariatu, uwieczniającego wydarzenia z udziałem bp. Sławoja Leszka Głódzia;
  • st. bryg. Stanisława Sulentę, prorektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, który wspiera duszpasterstwo wojskowe w licznych wydarzeniach kościelnych.

Wszystkim laureatom oraz odznaczonym serdecznie gratulujemy.

Tekst: Tomasz Kloc

Zdjęcia: Krzysztof Stępkowski

<< Lista aktualności