24. listopada 2016 roku w Brnie (Czechy) zostało otwarte Centrum Weterana. W uroczystości uczestniczył Minister Obrony Czech Martin Stropnický, przedstawiciele armii Czech oraz wielu weteranów zarówno misji współczesnych, ale również tych, którzy brali udział w działaniach podczas II Wojny Światowej. Po oficjalnym przecięciu wstęgi oraz przemówieniach, odbyła się prezentacja obiektu i jego funkcji następnie, już w auli czeskiej Akademii Obrony, odbyła się część artystyczna, podczas której wystąpiła orkiestra Armii Czech. W uroczystościach wzięli również udział weterani ze Słowacji oraz Polski. Nasze Stowarzyszenie reprezentował Prezes Tomasz Kloc, który złożył życzenia wszystkim zebranym, dziękując za dotychczasową współpracę, a na ręce dyrektora Centrum Weterana przekazał list gratulacyjny oraz pamiątkowy ryngraf naszego stowarzyszenia. Karol Černoch, dyrektor wykonawczy centrum, zapewnił, że współpraca z polskim weteranami będzie kontynuowana oraz poszerzana. Zadeklarował też, że dla polskich weteranów Centrum Weterana, podczas wizyt w Brnie, będzie otwarte. Można się tam będzie dowiedzieć więcej o historii i tradycjach czeskich żołnierzy i weteranów, a także skorzystać z informacji na temat miejsc, które warto zobaczyć w Brnie i w Czechach.

<< Lista aktualności