Wsparcie, które oferuje nam Legia Warszawa jest nieocenione. Klubowi zawdzięczamy między innymi promowanie misji Stowarzyszenia za pośrednictwem spotów wyświetlanych na telebimach stadionowych. Na efekty tych działań nie musieliśmy długo czekać – z dumą obserwujemy znaczący wzrost świadomości młodego pokolenia w zakresie problemów żołnierzy rannych i poszkodowanych podczas misji poza granicami kraju.

Najcenniejsze są jednak działania, skierowane bezpośrednio do weteranów. Dzięki uprzejmości Legii, mają oni możliwość oglądania meczów na żywo wraz z rodzinami. Na wielu wydarzeniach sportowych weterani pojawiają się jako goście honorowi, gdzie sprawują pieczę nad istotnymi elementami meczu, takimi jak wniesienie pucharu czy losowanie stron boiska.

Nie bez znaczenia jest również wsparcie finansowe, którego udzieliła nam Legia Warszawa. Stowarzyszenie Rannych oraz Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy otrzymały część dochodu ze sprzedaży biletów na mecz. Legia wspiera nas również podczas licytacji charytatywnych oraz loterii – dzięki temu uczestnicy mogą licytować unikalne koszulki, piłki oraz zestawy promocyjne z podpisami znanych zawodników.

Jesteśmy pełni uznania za zaangażowanie Legii Warszawa w aktywną działalność na rzecz weteranów. Dzięki tak dużemu wsparciu jesteśmy w stanie skutecznie wpływać na poprawę sytuacji rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami kraju.

<< Lista aktualności