Tegoroczne obchody dnia weterana miały miejsce w Kielcach i trwały 3 dni. Świętowanie zaczęło się już w niedzielę 27 maja od pikniku weterana i pokazu sprzętu wojskowego. W poniedziałek odbyła się konferencja naukowa poświęcona 65 – leciu udziału Wojska Polskiego w Misjach Zagranicznych. Natomiast główne uroczystości zgromadziły ponad 300 żołnierzy i weteranów 29 maja. Święto zostało ustanowione przez Sejm w 2011 roku. Na Centralnych Obchodach Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa obecny był Minister Obrony Narodowej Pan Mariusz Błaszczak oraz Dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych, co dodatkowo podniosło rangę uroczystości.

Obchody rozpoczęły się o godzinie 10.00 mszą świętą w kieleckiej bazylice katedralnej. Główne uroczystości miały miejsce na Placu Wolności, rozpoczęły się od podniesienia flagi państwowej
i odegrania hymnu Polski. Minister Mariusz Błaszczak podczas uroczystego apelu wręczył żołnierzom odznaczenia honorowe oraz wygłosił przemówienie, w którym podziękował za służbę poza granicami kraju i dbanie o to, by Polska była bezpieczna. Minister wspomniał również o przygotowywanej przez rząd nowelizacji ustawy o weteranach, która w pełniejszy sposób ma pomóc weteranom poszkodowanym.

Przemówienie wygłosił również Pan Tomasz Kloc, prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju. Prezes podkreślił, że Stowarzyszenie już od dekady wspiera weteranów poszkodowanych realizując wiele przedsięwzięć, co jest szczególnie istotne w roku 2018, kiedy Polska obchodzi 100 – lecie odzyskania niepodległości.

Zbieranie funduszy na realizację programów pomocowych nie mogłoby się odbyć bez wsparcia Przedstawicieli Władz, Dowódców Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódców Jednostek Wojskowych, Szefów firm, instytucji oraz Darczyńców indywidualnych. Pan Prezes podczas przemówienia podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc weteranom oraz innym stowarzyszeniom i fundacjom. Prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju podkreślił wagę nowelizacji ustawy o weteranach i powiedział, że „obecność Szefów Resortów pozwala mieć nadzieję, że szacunek i wsparcie dla weteranów nie pozostanie tylko sloganem, ale sprawi, że w przyszłości będą mogli świętować w jeszcze większej grupie weteranów”, bowiem wiele osób nadal nie może w pełni korzystać z należnych im form pomocy i udogodnień i koniecznie jest przyśpieszenie prac nad nowelizacją ustawy o weteranach.

Po oficjalnej części odbyło się okolicznościowe spotkanie Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Obrony Narodowej z weteranami. Podczas tego spotkania odbyła się rozmowa prezesa Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju z Panem Ministrem Błaszczakiem, podczas której ustalono, że w niedługim czasie odbędzie się robocze spotkanie z przedstawicielami środowiska weteranów poszkodowanych, na którym poddane dyskusji zostaną kluczowe kwestie dotyczące systemu opieki nad weteranami poszkodowanymi.

Ważnym elementem obchodów było również zakończenie rajdu rowerowego upamiętniającego poległych w Iraku. Dwóch weteranów poszkodowanych w ciągu 22 dni przejechało 2900 km, odwiedzając 22 groby poległych żołnierzy. Zakończenie rajdu zgodnie z planem w Kielcach to piękne ukoronowanie tego projektu, który nie jest ostatnim tego typu wydarzeniem przewidzianym na 2018 rok. 10 czerwca kolejna grupa weteranów wyruszyła do Stanów Zjednoczonych, gdzie zostaną upamiętnieni polegli w Afganistanie.

W poprzednich latach Dzień Weterana organizowany był w Szczecinie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Warszawie oraz w Giżycku. Idea, aby co roku święto odbywało się w innym mieście służy upowszechnianiu wiedzy o weteranach wśród lokalnych społeczności. Okazanie weteranom szacunku i wsparcia to najważniejsze przesłanie tego święta.

Tekst: Katarzyna Kosecka

Zdjęcia: por. Katarzyna Rzadkowska

<< Lista aktualności