Szacunek i wsparcie dla żołnierzy rannych i poszkodowanych w misjach – ta idea przyświecała biegowi, który odbył się 7 października 2018 r. w Dąbrowie Białostockiej. Zawodnicy zmierzyli się z dwoma symbolicznymi dystansami: 2.200 m i 4.400 m, upamiętniającymi żołnierzy poległych w Iraku i w Afganistanie. W biegu wraz z uczestnikami cywilnymi, wzięli również udział żołnierze z 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, 15. Mazurskiego Batalionu Saperów oraz 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego. Bieg swoją obecnością zaszczycili Prezes Stowarzyszenia Tomasz Kloc oraz żołnierze – weterani  z 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej kpr. Łukasz Adamczyk (ranny na X zmianie w Afganistanie) i kpr. Paweł Szczepanik (ranny na III zmianie w Iraku).

Uczestnicy rozpoczęli przygotowania od rozgrzewki przeprowadzonej przez pana Prezesa, po czym nastąpiło otwarcie zawodów w obecności dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej Jarosława Budnika oraz burmistrza Dąbrowy Białostockiej Romualda Gromackiego.

Po zakończeniu części biegowej, nastąpiła uroczysta dekoracja zawodników dzięki hojnemu wsparciu fundatorów i sponsorów nagród. Ponadto wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale, egzemplarze „Polski Zbrojnej” wraz z „Kurierem Weterana”, a także okolicznościowe pocztówki związane z tematyką misyjną. Nagrody wręczyli: Prezes Stowarzyszenia, dyrektor Zespołu Szkół Jarosław Budnik, burmistrz Dąbrowy Białostockiej Romuald  Gromacki, członkini Zarządu Starostwa Powiatowego Alicja Rysiejko, kpr. Łukasz Adamczyk i kpr. Paweł Szczepanik.

Zawody upłynęły w miłej, sportowej atmosferze. Impreza stała się kolejną okazją do zapoznania obecnych z trudem żołnierskiej służby na misjach poza granicami kraju, a także do uświadomienia, z jak wielką ofiarnością i najwyższym poświęceniem się ona wiąże.

 

Klasyfikacja:

Na dystansie 2.200 w kategorii kobiet: II – Jolanta Pietrasz, I – Aleksandra Ciochanowska

Na dystansie 2.200 w kategorii mężczyzn: VI – Jarosław Bielski, V – Marcin Chojnacki, IV – Jakub Świetlicki, III – Tomasz Gontarski, II – Adrian Szymański, I – Andrzej Ardziewicz

Na dystansie 4. 400 w kategorii kobiet: III – Jolanta Pietrasz, II – Aleksandra Ciochanowska, I – Justyna Kłoczko

Na dystansie 4.400 w kategorii mężczyzn: VI – Mateusz Bieluczyk, V – Jacek Budnik, IV – Jarosław Bielski, III – Rafał Milewski, II – Jędrzej Rynkiewicz, I – Andrzej Ardziewicz

 

Sponsorzy i fundatorzy nagród:
- Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
- Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
- Muzeum Misji Zagranicznych Wojska Polskiego
- "Polska Zbrojna"
- Fundacja Marcina Gortata MG13
- Marszałek Województwa Podlaskiego 
- Wojewoda Podlaski 
- Starostwo Powiatowe Sokółka 
- Urząd Miasta i Gminy Dąbrowa Białostocka 
- Sokółka Okna i Drzwi 
- Sklep Motoryzacyjny Krzywiccy Dąbrowa Białostocka 
- Sklep "Smak" Jerzy Szczęsny

 

Patronat honorowy nad biegiem objęli:

- Prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
- Dyrektor Muzeum Misji Zagranicznych Wojska Polskiego
- Wojewoda Podlaski 
- Starosta Sokólski 
- Burmistrz Dąbrowy Białostockiej 
- "Polska Zbrojna" 
- sokolka.tv

Dziękujemy sponsorom i fundatorom nagród.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację, przygotowanie i sprawny przebieg zawodów.

 

Tekst: Eliza Masłowska; zdjęcia dzięki uprzejmości Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej oraz redakcji sokolka.tv

<< Lista aktualności