MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO – WRĘCZENIE STATUETKI „DUMNY WETERAN”

 

W dniach 3 – 6 września br. w Kielcach odbył się XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Trzeciego dnia MSPO w Kielcach Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju przyznało statuetkę „Dumny Weteran”. Laureatem nagrody została firma Egida It Solutions, a odebrał ją Prezes firmy Andrzej Sieklucki z rąk Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych, Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Weteranów Wojciecha Drobnego. Pan Dyrektor odczytał również list Mariusza Błaszczaka, Ministra Obrony Narodowej, skierowany do uczestników uroczystości:

„Każdy, kto pełnił trudną i niebezpieczną służbę w misjach zasługuje na szacunek i pamięć. Szacunek dla weteranów to nasz pierwszy wobec nich obowiązek, ale równie ważnym jest udzielenie wsparcia osobom, które zostały ranne lub poszkodowane w związku z udziałem w zagranicznych operacjach wojskowych.”

Pan Minister w liście podziękował również Stowarzyszeniu Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju za wysiłek wkładany w działania na rzecz weteranów oraz wszystkim zaangażowanym firmom i osobom indywidualnym, które wspierają środowisko poszkodowanych zarówno finansowo, jak i merytorycznie.

Na targach obecnych było wielu znamienitych gości, w tym przedstawiciele Dowództwa Generalnego, żołnierze, osoby cywilne, które wyrażały szacunek i wsparcie dla weteranów.

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju wyraża szczególne podziękowania dla Dowódcy 12 Dywizji Zmechanizowanej generała dywizji Macieja Jabłońskiego oraz Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej pułkownika Sławomira Dudczaka za wsparcie udzielone weteranom i poszkodowanym w misjach w trakcie MSPO w Kielcach.

 

<< Lista aktualności