DZIELENIE SIĘ DOŚWIADCZENIEM, SZACUNEK I WSPARCIE

POLSCY I  MOŁDAWSCY WETERANI WE WSPÓLNYM PROJEKCIE

 

W dniach 11 – 15.11 2019 roku , w stolicy Mołdawii – Kiszyniowie  został zrealizowany projekt Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju ,,RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ”

Po raz pierwszy projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem realizowanego przedsięwzięcia była promocja wizerunku polskiego żołnierza , szczególnie w kontekście udziału w operacjach wojskowych poza granicami państwa. Projekt miał na celu pokazanie jak wiele dobrego Państwo Polskie, Ministerstwo Obrony Narodowej, organizacje społeczne w tym Stowarzyszenie  Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju,  robią na rzecz środowiska weteranów poszkodowanych, weteranów i rodzin poległych na misjach żołnierzy.

W ramach współpracy przy projekcie ze stroną mołdawska realizowany był szereg inicjatyw w tym: konferencje, wykłady, warsztaty i spotkania zarówno w węższym jak i szerszym gronie.

W związku z obchodami Święta Niepodległości, mieliśmy przyjemność uczestniczyć  w okolicznościowym  koncercie  oraz spotkaniu , zorganizowanym przez ambasadora RP dr Bartłomieja Zdaniuka i Attache Obrony RP kmdr Radosława Malickiego

Mieliśmy okazje zaprezentować dwie wystawy. Pierwszą przygotowana przez Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, obrazującą udział polskich żołnierzy w misjach i operacjach zagranicznych a także wystawę stowarzyszenia pt. ,,ŻOŁNIERZ- ZAWSZE, MIMO WSZYSTKO”, która przedstawiała sylwetki polskich weteranów , rannych i poszkodowanych.

W spotkaniu polsko – mołdawskim uczestniczyli przedstawiciele polskiej dyplomacji                                                                         w Mołdawii, w tym  Ambasador RP dr Bartłomiej Zdaniuk, oraz Atache Obrony RP kmdr Radosław Malicki, który udzielił  wsparcia i wykazał się dużym zaangażowaniem przy organizacji Projektu Razem w Przyszłość. To dzięki jego inicjatywie udało się przeprowadzić wiele spotkań.

Odbiorcami przedsięwzięcia Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych byli przede wszystkim Mołdawianie, w tym: przedstawiciele Armii Narodowej Republiki Mołdawii, dowódca Armii Narodowej gen. bryg. Igor Gorgan, pracownicy władz samorządowych, rządowych, instytucji publicznych, żołnierze i weterani.

W ramach dodatkowych inicjatyw, integracji  i budowaniu wspólnych relacji odbył się mecz siatkówki na siedząco polskich weteranów z drużyną mołdawskiej Akademii Wojskowej. Spotkanie ze studentami/kadetami Akademii Wojskowej Sił Zbrojnych, oraz wykłady w Akademii Policyjnej i w 22 Batalionie Sił Pokojowych w Kiszyniowie.

 Podczas projektu odbyło się także spotkanie w Centrum Kultury
i Historii Wojskowej z jego dyrektorem i pracownikami oraz  przedstawicielami Centrum Upamiętniania Bohaterów Valeriu Balan. Uczestnicy projektu przekazali Polskiej Bibliotece w Kiszyniowie materiały w postaci książek i publikacji, dotyczące polskich weteranów.

W projekcie Stowarzyszenia Rannych  i Poszkodowanych obok weteranów udział wzięli żołnierze i pracownicy resortu ON reprezentujący takie instytucje jak: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych,  Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, 7 Brygada Obrony Wybrzeża.

Zwieńczeniem pobytu w Kiszyniowie było  uczestnictwo w spotkaniu zorganizowanym przez mołdawskich weteranów, które miało na celu zacieśnienie kontaktów miedzy nami.

 Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych  w Misjach Poza Granicami Kraju pragnie serdecznie podziękować Ministerstwu Spraw Zagranicznych , Polskiej Fundacji Narodowej, oraz wszystkim zaangażowanym w realizację projektu RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ, bez których wsparcia cele projektu nie zostałyby zrealizowane.  Mamy nadzieję, że w przyszłości jeszcze nie jeden raz uda nam się razem nieść pomoc naszym podopiecznym.

<< Lista aktualności