Dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjno-kondycyjne.

Dla rannych weteranów wraz z najbliższymi członkami rodziny (żona, dzieci do ukończenia lat 18).

Program skierowany jest do członków Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju oraz innych żołnierzy lub osób cywilnych rannych podczas pełnienia służby/pracy w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

 

Stowarzyszenie zorganizuje turnusy w trzech poniższych ośrodkach i terminach:

1) 25 lipiec - 08 sierpień – Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy SUS -  Mrzeżyno;

2) 06 sierpień - 20 sierpień – Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy Adam - Szczyrk;

 

Podstawowymi kryteriami kwalifikacyjnymi będą:

  1. kolejność zgłoszeń;
  2. opłacone składki członkowskie;
  3. niepełnosprawność najbliższego członka rodziny
  4. zaangażowanie w działalność stowarzyszenia

Termin nadesłania wniosków kwalifikacyjnych upływa w dniu 10.06.2020 roku.

Wnioski prosimy nadsyłać w postaci skanu PDF na email zarząd@stowarzyszenierannych.pl lub listem zwykłym na poniższy adres:

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

70-393 Szczecin, ul.Wawrzyniaka 5

z dopiskiem w tytule email lub na kopercie:  „rehabilitacja 2020”

Wnioski zostaną rozesłane w wiadomościach email – w przypadku nieotrzymania wiadomości proszę sprawdzić folder SPAM, a następnie o ewentualny kontakt z sekretarzem pod nr tel. 500155706

 

O decyzji kwalifikacyjnej każdy z wnioskodawców zostanie poinformowany w skuteczny sposób do dnia 14.06.2020 roku.

 

Koszty pobytu rannych (poszkodowanych) pokryje Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych    w Misjach Poza Granicami Kraju. W stosunku do najbliższych członków rodziny przewidziano odpłatność w wysokości 500 zł od osoby płatne przelewem na konto Stowarzyszenia o nr: 68 1020 3570 0000 2902 0049 2306 w terminie do 05 lipca 2020


UWAGA:

1/ Brak wpłaty w wymaganym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa;

2/ Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi (za wyjątkiem udokumentowanych sytuacji losowych oraz brakiem możliwości odbycia się turnusu z powodu pandemii Covid-19);

3/ W związku z ograniczeniami związanymi z występowaniem pandemii Covid-19 podczas turnusu nie planuje się organizacji przedsięwzięć grupowych takich jak wspólne wycieczki, ogniska czy wieczorki taneczne.

4/ Osoby składające wnioski muszą mieć opłacone składki za 2020 r. i lata poprzednie

5/Udział w przedsięwzięciach dla osób pełniących służbę i zatrudnionych w MON przewidziany w ramach urlopu wypoczynkowego.

Informacje Tomasz Kloc tel. 791987663 Michał Biłat tel. 500155706

<< Lista aktualności