Zebrani otrzymali również informacje o działaniach promocyjnych, prowadzonych w związku z wejściem ustawy, m.in. o konkursie na logo weterana, stworzonych stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych, zawierających informacje dotyczące weteranów oraz o możliwości uczestniczenia w imprezach targowych w Gdańsku i Kielcach, uruchomiono również tel. zaufania. Informację o zakresie współpracy z organizacjami przedstawił dyrektor Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, szczególną uwagę zwrócił na potrzebę przekazywania doświadczeń misyjnych młodzieży uczęszczającej do klas wojskowych. Kluczowym punktem spotkania była dyskusja nad formą i zakresem obchodów Dnia Weterana. Tomasz Kloc zaproponował, by obchody centralne odbywały się każdego roku w innym mieście, szczególnie w ośrodkach skupiających znaczną liczbę żołnierzy i weteranów misji. Pozwoliłoby to na dotarcie do świadomości społeczeństwa i zaangażowanie większej liczby weteranów oraz samorządów lokalnych w urozmaicenie tych obchodów piknikami, koncertami czy imprezami sportowymi. Ideę takiej formy obchodów poparł przedstawiciel Wojsk Lądowych. Reprezentant SKMPONZ zaproponował, by podczas obchodów wręczane były odznaczenia i wyróżnienia dla weteranów. Organizacje skupiające duże liczby członków oraz koła terenowe poinformowały, że będą brały udział w obchodach centralnych oraz zorganizują obchody w regionach. Płk Jarosław Dębski zaproponował że Departament przygotuje harmonogram tegorocznych obchodów Dnia Weterana i prześle organizacjom skupiającym weteranów. Tomasz Kloc poinformował zebranych o idei zorganizowania rajdu rowerowego weteranów tzw. Gwiaździstego z kilku kierunków Polski którego zwieńczeniem było by wzięcie udziału w obchodach centralnych w Warszawie.

 

Ponadto Tomasz Kloc i Marek Rzodkiewicz odwiedzili rannych i poszkodowanych żołnierzy przebywających w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul Szaserów w Warszawie. Wśród nich jest Włodek, który powoli wraca do zdrowia, zdaje sobie jednak sprawę że proces leczenia i rehabilitacji potrwa wiele miesięcy. Trzymamy za was kciuki koledzy!

tekst: Tomasz Kloc
zdjęcia: Przemysław Wójtowicz

<< Lista aktualności