Narodowy Fundusz Zdrowia ma obowiązek monitorowania dostępności świadczeń opieki zdrowotnej dla weteranów poszkodowanych. W tym celu w NFZ zostali wyznaczeni koordynatorzy ds. poszkodowanych w misjach poza granicami państwa.

Wykaz konsultantów ds. rannych i poszkodowanych – stan na 16.04.2014r.

Z ramienia Centrali NFZ w Warszawie konsultantem została Pani Laura Juszkiewicz.
02-390 Warszawa
Ul. Grójecka 186
e-mail: laura.juszkiewicz@nfz.gov.pl
tel.: (0-22) 572 62 75
fax: (0-22) 572 63 47 lub (0-22) 572 63 20

W razie wątpliwości lub problemów z uzyskaniem przysługujących uprawnień należy w pierwszej kolejności kontaktować się z tymi osobami w celu uzyskania porady i pomocy.

Komunikat NFZ w związku z wejściem w życie zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych dotyczących dodatkowych uprawnień poszkodowanych weteranów

Załącznik nr 1 do informacji NFZ

Załącznik nr 2 do informacji NFZ

Więcej informacji można otrzymać na specjalnej podstronie NFZ:

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/poszkodowani-w-misjach-poza-granicami-panstwa/

Informujemy także, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.

Komunikat NFZ

Ponadto Minister Obrony Narodowej w swoim rozporządzeniu określił sposób i tryb postępowania w zakresie monitorowania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej weteranów poszkodowanych żołnierzy. 

Rozporządzenie MON z dnia 28.03.12 

Jako Stowarzyszenie prosimy także wszystkich rannych i poszkodowanych uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej do przesyłania informacji na e-mail zarzad@stowarzyszenierannych.pl o wynikłych problemach z uzyskaniem przysługujących świadczeń. Postaramy się podzielić swoją wiedzą jednocześnie zdobywając nowe doświadczenie.

Pamiętajmy!

Uprawniony żołnierz lub pracownik wojska, który doznał urazu lub zachorował podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące mu uprawnienia (Art. 47b – ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)). Wzór dokumentu został określony rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej